Home 2021-08-04T06:43:03+00:00

Siddharth Wadennavar

Siddharth Wadennavar

Spotlight

Karnataka Politics – 2018 By Siddharth Wadennavar

“ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ” ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಈ ಕೃತಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Writings

My Articles

My Quotes

Social Media updates

Facebook

Twitter

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ , ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ .

“ ತಾಳ್ಮೆ ' ಮತ್ತು ' ಮೌನ ' ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರೆ , ಮೌನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ .

There's always a way. If you're committed.
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ.

Load More...

For More